มะม่วงอบเเห้ง ตรา เฟิร์สรอเเยล (80 กรัม)

มะม่วงอบเเห้ง ตรา เฟิร์สรอเเยล 

บรรจุ : 80 กรัม x 10 เเพ็ค/ลัง

ส่วนประกอบ : มะม่วง, น้ำตาล