รอแยลดี เวย์โปรตีน รสชอคโกแลต

1 กล่อง บรรจุ 15 ซอง (30 กรัม x 15 ซอง)

โปรตีนสูง 17 กรัม
BCAA 100 มิลลิกรัม
110 กิโลแคลลอรี่
ไม่มีทรานแฟต

วิธีรับประทาน
ผสมน้ำเย็น 250 มิลลิลิตร 

ส่วนประกอบ
เวย์โปรตีนคอนเซนเตรท       33.33 %
เวย์โปรตีนไอโซเลต             29.67 %
ผงโกโก้                              8.33 %
แคลเซียมจากนม                 1.67 %
วิตามินซี                             0.40 %
ไลซีน                                 0.33 %
ทอรีน                                 0.33 %
อาร์จินีน                              0.33 %
ออร์นิทีน                             0.33 %
BCAA                                0.33 %
ซิงค์คีเลท                           0.03 %
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซูคราโลส,อะซีซัลเฟมเค)
สารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS314iii)

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีนมและผลิตภัณพ์จากนม, ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ