เครื่องดื่มแคลเซียม รสส้ม (เสริมอาหาร)

Calci-D
Dietary Supplement Product Calcium Vitamin B1 , B2 , B6 , B12 , Vitamin c And Vitamin D 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม วิตามินบี1 , บี2 , บี6 , บี12 , วิตามินซี และวิตามินดี (ตรา แคลซี่-ดี)

"มีแคลเซียมสูง"

ส่วนประกอบสำคัญ
แคลเซียม แลตเตท               1,700 mg.
วิตามิน ซี                              60 mg.
วิตามิน บี6                            1.4 mg.
วิตามิน บี12                          1.4 mg
วิตามิน บี2                            1    mg
วิตามิน บี1                            1    mg

                                                                                       

                                                                 คำเตือน 
                                                                                       เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

                                                                 วิธีใช้
                                                                                      วันละ 1 ซอง ต่อน้ำ 150 มิลลิลิตร พร้อมอาหาร

                                                                           เลขอย. 72-2-00241-5-0007