4-in-1 Instant Coffee with Ginseng

กาแฟสำเร็จนรูปผสมโสมสกัด 4 อิน 1 
4 in 1 Instant coffee mixed with ginseng extract
ส่วนประกอบสำคัญ
ครีมเทียม               35.00%
น้ำตาล                   32.50%
กาแฟผงปรุงสำเร็จรูป 11.00%
โสมสกัด                 0.10%

วิธีดื่ม : ผสมน้ำร้อน 150 มล.

เลขอย. 72-2-00241-2-0040