3-in-1 White Coffee

First Royal Instant white coffee
กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (ตรา เฟิร์ส รอแยล ไวท์คอฟฟี่)

ส่วนประกอบสำคัญ : คนีมเทียม , น้ำตาล , กาแฟชนิดผง , นมผง

เลขอย. : 72-2-00241-2-0035