โรงงาน

กว่า 40 ปีในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัท แฟนซีเวิล์ด จำกัด มีโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตหลักในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย บนพื้นที่กว่า64,000 เอเคอร์ มี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สายแป้ง สายน้ำ และสายเยือกแข็ง สายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการควบคุมและจัดการด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ 249 คน

ที่อยู่

65 หมู่2 ตำบล พิหารแดง อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี

เบอร์ติดต่อ

โทร: 02-433-4354, 02-903-2835

แฟ๊กซ์: 02-903-1686