ประวัติบริษัท

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่ม
เกลือแร่และอาหารเสริม ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่และอาหารเสริมมากว่า 33 ปี
ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ ดังนี้

1.บริษัท รอแยล - ดี (ไทยแลนด์) จำกัด
2.บริษัท ควอลิแทต (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่อยู่ที่

129 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700

สินค้าของบริษัท เครื่องดื่มเกลือแร่ ตรา รอแยล - ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้ามากขึ้นโดย

มีทั้งเครื่องดื่มอาหารเสริม , เครื่องดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ , เครื่องดื่มน้ำผลไม้ และ ผลไม้อบกรอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน , พม่า , ลาว , เวียดนาม และกัมพูชา

บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตราฐานการผลิต GMP และ HACCP สินค้าทุกตัวของบริษัท ได้การรับรองมาตราฐานของ

องค์การอาหารและยา ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯได้