บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่ม, เครื่องดื่มเกลือแร่และอาหารเสริมมากว่า   33 ปี ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ ดังนี้

  1.บริษัท รอแยล - ดี (ไทยแลนด์) จำกัด

  2.บริษัท เครื่องดื่มซินเนอร์จี้ จำกัด

  3.บริษัท ควอลิแทต (ประเทศไทย) จำกัด

  ทำไมต้องเลือกเรา?

      

 วิสัยทัศน์ - ขยายตลาดสู่ทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบุคลากรที่มีประสิทธิผล

 ภารกิจ - ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เราตระหนักถึงคุณภาพและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก

 วิสัยทัศน์ของเรา

  

     เป็นประโยชน์ -  ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภค

     ความก้าวหน้า -  เรารักษาและพัฒนามาตรฐานของเราให้ทันปัจจุบันเสมอ

     คุณค่าทางโภชนา -  เราเสริมสร้างสุขภาพของผู้บริโภคด้วยสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

     ความต่อเนื่อง - เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองในด้านธุรกิจ การผลิต และ การรักษาคุณภาพการผลิต

     ผู้บริโภค -  เราให้ความสำคัญและคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอันดับเเรก 

 

มาตรฐานของเรา 

เราให้ความสำคัญความปลอดภัยในการผลิตที่ยอดเยี่ยมด้วยมาตรฐานระดับโลก เช่น HACCP, GMP, ISO และ HALAL และเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

มาตรฐาการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

                                                                                                                                                         

 

 

 

Please insert the Message ...