ประวัติบริษัท
บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่ม, เครื่องดื่มเกลือแร่และอาหารเสริมมากว่า 33 ปี ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ ดังนี้

1.บริษัท รอแยล - ดี (ไทยแลนด์) จำกัด
2.บริษัท เครื่องดื่มซินเนอร์จี้ จำกัด
3.บริษัท ควอลิแทต (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 
129 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
สินค้าของบริษัท คือ เครื่องดื่มเกลือแร่ ตรา รอแยล - ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้ามากขึ้นโดย
มีทั้งเครื่องดื่มอาหารเสริม , เครื่องดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ , เครื่องดื่มน้ำผลไม้ , ผลไม้อบกรอบ และผลไม้ชนิดผง
สำหรับนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำธุรกิจอาหาร

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน , พม่า , ลาว , เวียดนาม และกัมพูชา

บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตราฐานการผลิต GMP และ HACCP สินค้าทุกตัวของบริษัท ได้การรับรองมาตราฐานของ
องค์การอาหารและยา ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯได้

Please insert the Message ...